Het ProKal dieet

De ProKal Studie
Tot op heden nemen 63 patiënten die al 6 maanden geregistreerd zijn, deel aan de studie. Ze zijn verdeeld in 2 groepen, waarvan er 33 de PronoKal® Methode (Proteïnedieet) volgen en ze zijn al 32 weken in behandeling.
De belangrijkste bevindingen van de ProKal studie tonen aan dat het Proteïnedieet volgens de PronoKal® Methode leidt tot een gewichtsverlies en vermindering van de buikomvang die beide drie keer hoger zijn dan bij patiënten die een caloriearm dieet volgen. Bovendien verbetert de bloedsuikerspiegel en het lipidenprofiel. Eveneens is de tevredenheidsgraad van patiënten die de PronoKal® Methode volgen opmerkelijk, want 96,6% geeft aan tevreden of uitermate tevreden te zijn.
De groep onderzochte personen bestaat uit 80 patiënten van verschillend geslacht, tussen de 18 en 65 jaar, met een BMI groter of gelijk aan 30, verdeeld in twee gelijke groepen. De eerste groep, de studiegroep, bestaat uit zwaarlijvige patiënten die de PronoKal® Methode (Proteïnedieet) voor gewichtsverlies volgen. De tweede groep, de controlegroep, wordt bevolkt door zwaarlijvige patiënten die een evenwichtig caloriearm dieet volgen voor gewichtsafname, met een calorie-inname 10% lager dan het basaal metabolisme.

Download De ProKal Studie

4 pagina's