Voedingsaanbevelingen voor België

voedingsadviesDownload de zesde versie van de “Voedingsaanbevelingen voor België” . Deze versie bevat een grondige herziening van de vorige uitgave waarbij in de eerste plaats rekening wordt gehouden met nieuwe wetenschappelijke inzichten over het verband tussen voeding en gezondheid.

Recente aanwinsten in de wetenschappelijke kennis over de fysiologische effecten van en behoeften aan nutriënten gaven aanleiding tot aanpassingen en verduidelijkingen. Ten opzichte van de uitgave van 2009 zijn de verschillende hoofdstukken meer gestructureerd en wordt er voor het eerst voor praktische aanbevelingen gekozen die meteen bruikbaar zijn voor voedingsdeskundigen en verschillende professionelen binnen de gezondheidszorg. Alle hoofdstukken van deze uitgave werden grondig herzien.

Eerst wordt kort aandacht besteed aan het belang van het nutriënt in kwestie; daarna worden aanbevelingen gegeven over de dagelijkse hoeveelheid die men dient in te nemen maar ook over de maximale hoeveelheid die best niet wordt overschreden. Voor zover beschikbaar wordt de gebruikelijke inname in België van het nutriënt besproken en worden de belangrijkste voedingsbronnen van het nutriënt aangegeven.

Tot slot worden praktische aanbevelingen geformuleerd. Na elk hoofdstuk worden referenties gegeven waarop de aanbevelingen steunen en waarin aanvullende informatie kan worden gevonden.

Deze versie bevat, net als de vorige versie, aanbevelingen over energie, eiwitten, vetten, koolhydraten en voedingsvezels, water, alcohol, mineralen, sporenelementen en vitaminen.

Uitgaande van de “Voedingsaanbevelingen voor België 2009” zijn aanpassingen gemaakt op basis van de recente wetenschappelijke literatuur die over de materie is verschenen.

Er werd ook gebruik gemaakt van voedingsaanbevelingen die door expertencomité’s van andere landen zijn opgesteld en van adviezen uitgebracht door de European Food Safety Authority (EFSA). Het domein omtrent voedingsaanbevelingen is echter voortdurend in ontwikkeling en staat flink onder druk. Ten opzichte van de vorige uitgave zijn er talrijke wijzigingen aangebracht die het gevolg zijn van de evolutie van de fundamentele wetenschappelijke kennis, maar ook van het testen van deze kennis in praktische situaties gaande van individuele menselijke toepassingen (gepersonaliseerde geneeskunde) over beperkte groepen tot grote epidemiologische studies of interventies en ook van meta-analyses waarvan er de laatste jaren een veelvoud zijn uitgevoerd en gepubliceerd.

Deze uitgave is het bewijs dat er steeds nieuwe inzichten worden bekomen in de wetenschap en dat regelmatige herzieningen van concepten en andere paradigma’s meer dan ooit noodzakelijk zijn. Deze aanbevelingen zijn gericht op de algemene gezonde bevolking met als doel gezondheid te promoten en te behouden.

Binnen de algemene bevolking wordt verder aandacht besteed aan bijzondere groepen naargelang leeftijd (kinderen, ouderen) en geslacht (man, vrouw, zwangere vrouw). Deze aanbevelingen hebben betrekking op macro- en micronutriënten.

De Hoge Gezondheidsraad is er zich van bewust dat voor de vertaling ervan naar de dagdagelijkse praktijk aanbevelingen geformuleerd in termen van voedingsmiddelen nodig zijn. Waar vroeger het wetenschappelijk onderzoek vooral gericht was op de invloed van voedingsstoffen op de gezondheid is men meer recent ook aandacht gaan besteden aan voedingsmiddelen en –patronen.

Bij de vertaling naar “Food based dietary guidelines” moet evenwel ook rekening worden gehouden met socio-culturele factoren die regionaal verschillend kunnen zijn. De Hoge Gezondheidsraad is zich bewust van het belang van deze omzetting van nutriënten naar ‘Food based dietary guidelines’ en hoopt daaraan in de toekomst met betrokken partners te kunnen werken.

Download: hgr_9285_avis_voedingsaanbev