Eetlustremmende middelen: leggen ze gewicht in de schaal?

Zwaarlijvigheid is een gewichtig probleem. Vele mensen in ons land hebben te kampen met overgewicht. Zij leveren bij voortduren strijd tegen hun innerlijke prikkels om (weer) wat te eten, en hebben — meestal even zo vaak — nederlagen te slikken. Anderen hebben die strijd allang opgegeven. Ieder jaar onderneemt vermoedelijk één op de tien personen een poging om iets van zijn gewicht af te halen.

Veruit de meeste pogingen worden ondernomen om reden van het ontevreden zijn met de eigen persoon. Voor velen hangt een ideaalbeeld van zichzelf samen met een ideaal gewicht. Feestelijke gebeurtenissen (zoals trouwerijen en jubilea) of het naderende zomerseizoen kunnen de directe aanleiding zijn om te gaan lijnen. Een minderheid van alle vermageringspogingen wordt ondernomen op medische gronden, zoals kortademigheid, slijtage van gewrichten, hoge bloeddruk of suikerziekte. Soms krijgt de patiënt van zijn arts het advies om te vermageren zonder dat daar een stringente reden voor is, maar vanuit de gedachte dat afvallen goed zou zijn voor iedereen met overgewicht. De preventieve waarde van gewichtsvermindering is echter alleen aangetoond voor de groep met een extreme adipositas.  Het is dus de vraag of mensen moeten worden geplaagd met een vermageringsdieet, als de te verwachten voordelen minimaal zijn.

Gewichtsvermindering is slechts mogelijk door behalve tenminste hetzelfde of toegenomen patroon van activiteiten ook minder te eten. Slogans als ‘afvallen en toch meer eten’ en ‘lijnen door uitgekiende voeding’ zijn misleidend, evenals de gedachte dat geneesmiddelen het afvallen bevorderen. Minder eten dan gewoonlijk of dan behoefte eraan bestaat, en dat gedurende lange tijd, is slechts weggelegd voor personen met een sterke wil, een duidelijke motivatie en een groot incasseringsvermogen voor frustratie. Eigenschappen waarin zwaarlijvige mensen nu niet direct uitblinken, en vandaar dat zo vaak de arts wordt gevraagd om medicamenteuze ondersteuning. Meer dan de helft van degenen die een serieuze vermageringspoging doen, heeft van zijn arts daarvoor weleens eetlustremmende middelen gekregen.

In een beperkt onderzoek onder 33 huisartsen in onze regio bleek 85% eetlustremmende middelen voor te schrijven aan gemiddeld 4 personen uit hun praktijk. Een bespreking van het eventuele nut van dergelijke middelen lijkt dus op zijn plaats.

Donwload volledige artikel: Eetlustremmers